Główna
Klient Internetowy System Czynszowy net-Czynsze
    LOGOWANIE
    Login:
    Hasło:
Witamy w internetowej usłudze "net-Czynsze"

Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kutnie.

Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla właścicieli lokali w RSM "PIONIER" w Kutnie.

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby RSM "PIONIER" w Kutnie i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik SM przydzieli
Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu i dowiedzieć się o:

 - podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM
 - ostatnim saldzie na kartotekach
 - szczegółowych obrotach na kartotece
 - składnikach wchodzących do naliczenia opłat za dowolny miesiąc dostępny na obrotówce
 - innych informacjach zamiszczonych przesz Spółdzielnię Mieszkaniową.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych,
co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.
Przeczytaj regulamin korzystania z tej usługi

Copyright © 2010-2021 by Jacek Ziętek
W imieniu Proxima Informatyka wykonano dla RSM PIONIER w Kutnie
W aplikacji wykorzystano PHPMailer